VI Szkoła Wiosenna Psychologii Ewolucyjnej

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji zapraszają studentów i doktorantów na VI Szkołę Wiosenną Psychologii Ewolucyjnej.

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/2478013025619557/

Zajęcia odbędą się w terminie 24 – 26 maja (piątek – niedziela) w miejscowości Pakosław.

Szkoła Wiosenna Psychologii Ewolucyjnej jest wydarzeniem edukacyjnym o charakterze interdyscyplinarnym, zaadresowanym zarówno do studentów jak i doktorantów. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki, którzy są zainteresowani perspektywą ewolucyjną w badaniach nad ludzkim zachowaniem. Warsztaty i wykłady odbywać się będą w Pałacu Pakosław, w miejscowości Pakosław.

Misją Szkoły jest wspieranie i rozwijanie młodych badaczy, oraz popularyzacja perspektywy ewolucyjnej w badaniu ludzkiego zachowania. Ponadto Szkoła pełni rolę platformy integracyjnej, która pozwala młodym badaczom na nawiązywanie współpracy badawczej z innymi uczestnikami i zaproszonymi naukowcami. Osobom myślącym o doktoracie, szkoła daje też możliwość zapoznania się z potencjalnymi promotorami prac doktorskich.

Tematy zajęć

Wykład: Nasze ewolucyjne dziedzictwo: myśl i działaj lokalnie, nie globalnie
prof. dr hab. Marek Konarzewski (Uniwersytet w Białymstoku)

Wykład: Wokalizacje naczelnych a komunikacja ludzka
dr Paweł Fedurek (Uniwersytet w Stirling)

Warsztat: Badania psychologiczne z użyciem technologii VR
dr Marcin Czub (Uniwersytet Wrocławski)

Seria warsztatów rozwijających kompetencje akademickie (m.in. pozyskiwanie funduszy na badania, pisanie artykułów naukowych)
mgr Agata Groyecka, mgr Michał Misiak, mgr Agnieszka Sabiniewicz (doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego)

Warsztat: Tworzenie projektów badawczych w praktyce
dr hab. P. Sorokowski, prof. UWr

Koszt

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty dotyczyć będą jedynie pobytu uczestników w Pakosławiu, w Pałacu Pakosław: 320 zł (nocleg i śniadania – płatne na miejscu). Transport autobusowy z Wrocławia na miejsce zostanie opłacony przez Organizatorów.

Z jakichkolwiek kosztów zwolnieni są studenci i doktoranci Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (w tym Instytutu Psychologii UWr).

Zgłoszenia

Podstawą do przyjęcia uczestników jest nadesłanie abstraktu zawierającego pomysł na badanie empiryczne z zakresu psychologii ewolucyjnej (do 300 słów).

***Abstrakty można nadsyłać do dnia 3 maja na adres szkolaewolucyjna@gmail.com.***

Ewentualne pytania dotyczące abstraktów można kierować pod ten sam adres.
Zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach osoby zajmujące się różnorodną tematyką badawczą. Osoby niezaznajomione z tematyką psychologii ewolucyjnej zachęcamy jednak do przeczytania (przed wysłaniem abstraktu) książki D.Bussa pt „Psychologia Ewolucyjna”. Opisy badań nie muszą być szczegółowe. Podczas warsztatów będzie można skonsultować projekt z ekspertami i wspólnie z nimi dopracować szczegóły.
Liczba miejsc jest ograniczona. Abstrakty są anonimowo recenzowane. W przypadku zbyt wysokiej liczby chętnych, o przyjęciu na warsztaty zdecyduje ocena zaproponowanego projektu badawczego.

Prowadzący zajęcia

prof. dr hab. Marek Konarzewski – pracuje w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białmstoku. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z pogranicza ekologii ewolucyjnej i fizjologii zwierząt. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych (m.in. Science, PLoS One, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences). Jako stypendysta Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, pracował w zespole wybitnego amerykańskiego biologa – Jareda Diamonda. Znany jest również jako popularyzator nauki oraz autor albumów fotograficznych poświęconych Dolinie Biebrzy.
https://scholar.google.pl/citations?user=LedqCC4AAAAJ&hl=pl&oi=ao

dr Paweł Fedurek – pracuje na Uniwersytecie w Stirling. Naukowo zajmuje się badaniem zachowań wokalnych oraz hormonalnych podstaw zachowań społecznych u szympansów. Swoje badania prowadzi w rezerwacie Budongo w Ugandzie. Publikował swoje prace w takich czasopismach jak Scientific Reports, Animal Behaviour i Behavioral Ecology and Sociobiology.
https://scholar.google.pl/citations?user=xen0Ox8AAAAJ&hl=pl&oi=ao

dr Marcin Czub – pracuje w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo zajmuje się wykorzystywaniem technologii VR (virtual reality) w terapii chronicznego bólu. Kieruje projektem VR4Health, którego celem jest eksperymentalne badanie i stosowanie technologii VR w służbie zdrowia.

dr hab. prof. UWr Piotr Sorokowski jest dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania w zakresie kulturowych i ewolucyjnych aspektów funkcjonowania człowieka. Opublikował prawie 100 prac naukowych, w tym w takich czasopismach naukowych jak Nature, Evolution and Human Behavior, Journal of Cross-Cultural Psychology
https://scholar.google.pl/citations?user=Fb4av6oAAAAJ&hl=pl

mgr A. Groyecka, mgr M. Misiak., mgr A. Sabiniewicz – są w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich badania są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Ich publikacje ukazywały się w takich czasopismach jak Scientific Reports, Appetite i Chemical Senses.

kontakt: szkolaewolucyjna@gmail.com