Tabu pokarmowe – VII Wrocławskie Dni Darwina

Wszystkie ludzkie kultury utrzymują jakieś tabu pokarmowe. Dlaczego? Drążyłem ten temat 15 lutego na VII Wrocławskich Dniach Darwina. Opowiedziałem o adaptacyjnym znaczeniu tabu pokarmowych i ludzkich predyspozycjach psychologicznych, które pozwalają nam tabuizować jedzenie. Serdecznie dziękuję Polskiemu Stowarzyszeniu Racjonalistów i Wydziałowi Nauk Biologicznych UWr za zaproszenie!

Zdjęcie z Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Niestety nie zrobiłem sobie zdjęcia jak prezentowałem:(