II Dni Darwina w Instytucie Psychologii UWr

W dniach 24 – 25 lutego 2020 roku Koło Naukowe Zięby Darwina zorganizowało w Instytucie Psychologii UWr Dni Darwina, celebrujące urodziny twórcy teorii ewolucji. Tegoroczne Dni Darwina obejmowały wykłady i warsztaty dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Współorganizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji.